Cecilia Ntelo-Wa-Leko - Kandidaat uit Brussel

Vrouw, moeder, ondernemer

Cecilia runt een gespecialiseerde crèche voor dove en niet-dove kinderen. Ze heeft gestudeerd voor gespecialiseerd lerares en heeft reeds een aantal jaren ervaring in de sector. Haar project had de bedoeling een opvang te openen waar ook dove kinderen terecht konden omdat ze merkte dat er een structureel tekort was aan faciliteiten voor kinderen met een beperking.

Ze slaagde er ook in om verschillende andere organisaties te overtuigen van het belang en de noodzaak van dit grootschalige project.

Dit is hoe haar kinderopvang, Zafara ASBL, tot stand kwam. De oprichting van deze zaak biedt echte voordelen door het aanbieden van een gevarieerde omgeving waar dove kinderen en niet-dove kinderen samen kunnen interageren en waar er supervisie aanwezig is van een professioneel, volledig en dynamisch team.